Ondernemers Heinkenszand geraadpleegd over verduurzaming bedrijventerrein

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Borsele benadert binnenkort ondernemers op het bedrijventerrein in Heinkenszand om hun behoeften op het gebied van verduurzaming te peilen. Dit initiatief maakt deel uit van het streven om de verouderde bedrijventerreinen in de gemeente te revitaliseren en te verduurzamen.

Samenwerking met ondernemers

Wethouder Arno Witkam geeft aan dat de gemeente de verduurzaming van de bedrijventerreinen, die nu voornamelijk versteend zijn, samen met de ondernemers wil aanpakken. Het doel is om zo een toekomstbestendig bedrijventerrein te creëren.

Gesprekken met VNO-NCW Co-Creatie/Impuls Zeeland

In de komende periode zullen VNO-NCW Co-Creatie en Impuls Zeeland gesprekken voeren met ondernemers op de bedrijventerreinen Noordland, Noordzak en Zwake. Tijdens deze gesprekken worden de behoeften van de ondernemers en de potentie van het terrein besproken. Vervolgens vormt VNO-NCW Co-Creatie een kopgroep met ondernemers van de bedrijventerreinen om samen met de gemeente een plan van aanpak te ontwikkelen.

Focus op duurzaamheid

Het plan van aanpak richt zich op diverse duurzaamheidsthema’s, waaronder energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit. De gemeente Borsele roept ondernemers actief op om bij te dragen aan dit initiatief. De input van de ondernemers is van essentieel belang om tot een effectief en gedragen plan te komen.