Zeelandse gemeenten verzetten zich tegen windenergieplannen

4 maanden geleden gepubliceerd

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe windenergie tussen 2031 en 2040 naar het vasteland kan worden gebracht en hoe deze kan worden aangesloten op het hoogspanningsnet of waterstofnetwerk. De Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere, samen met het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland, hebben echter bezwaar gemaakt tegen een mogelijke aanlanding in hun regio.

Verzet tegen plannen

De gemeenten hebben een reactie ingediend op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) van het VAWOZ-programma. De kern van hun bezwaar is het verzoek om de oplossingsrichting Midden-Zeeland, waarbij een derde kabel door het Veerse meer aansluiting moet vinden bij een nieuw converterstation in het Sloegebied, te laten vervallen in de verdere projectprocedure.

Eerder verzet

Dit is niet de eerste keer dat de gemeenten hun bezwaar uiten. Bij de eerste stap in de procedure van het VAWOZ-programma verzocht de gemeente Borsele al om de locatie Borsele niet verder mee te nemen in de onderzoeken. Dit standpunt is ook in bestuurlijke en ambtelijke overleggen en werksessies steeds weer ingebracht.

Gezamenlijke reactie

De gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland hebben gezamenlijk gereageerd op de plannen van het VAWOZ-programma. Ook de gemeente Borsele heeft een begeleidende brief gestuurd om hun standpunt te ondersteunen.