Ministerie vraagt TenneT onderzoek naar ondergrondse hoogspanningsverbinding in Borsele

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Borsele is verheugd dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) TenneT heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de ondergrondse aanleg van een deel van de hoogspanningsverbinding op Borsels grondgebied. Dit betreft een stuk van drie à vier kilometer voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding met Zeeuws-Vlaanderen.

Uitzonderlijke situatie

Het verzoek van EZK aan TenneT is gebaseerd op de bijzondere situatie in Borsele. Hier wordt afgeweken van het principe ‘bovengronds, tenzij’. De uitzondering wordt mogelijk gemaakt door de extra druk op de omgeving door de vele (toekomstige) grootschalige energieprojecten in de gemeente. Bovendien zou het dorp Borssele door de nieuwe hoogspanningsverbinding aan drie zijden door hoogspanningsverbindingen worden omringd.

Reactie van de gemeente

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Kees Weststrate, uitte zijn tevredenheid over de stap van EZK: “We zijn blij dat ons verzoek ter harte is genomen. Goed om van TenneT te horen dat ze de aanleg van het stuk tracé op ons grondgebied meenemen in hun onderzoeken en procedure.” Weststrate benadrukt dat de gemeente al een tijd bij het Rijk aandringt op een integrale blik op de diverse ontwikkelingen op hun grondgebied en de impact op de leefomgeving. De wethouder hoopt op een grondige blik op ondergrondse oplossingen, omdat ze geen nieuwe hoogspanningsmasten meer willen. “We begrijpen de enorme opgave waar Nederland voor staat. Maar we willen hier niet de dupe worden van landelijke netproblemen en de opgave om toekomstige behoeften te vervullen. We vragen om omdenken.”